Menu

logo White

Om oss

ØKS er et av 7 kompetansesentre i Norge som jobber for kompetanseheving og profesjonalisering av hele musikkfeltet, dette gjøres i form av kurs, workshops, seminarer og rådgiving. ØKS jobber også kulturpolitisk for å bedre rammevilkårene til musikkbransjen. ØKS dekker Buskerud og Vestfold.

”ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse og samarbeidsorganisasjon for det rytmiske  musikkmiljøet I den regionen medlemmene opererer innenfor.  Formålet er å bedre og tilrettelegge rammebetingelser for musikkmiljøet i regionen for å fremme  rytmisk musikk. ØKS skal hjelpe sine medlemmer til å utvikle seg og være dyktige aktører over tid, samt bidra til å øke profesjonaliteten.” 


ØKS har kontor i Brodahls Gummivarefabrik i 2. etasje, tvers ovenfor Union Scene i Drammen, der holder vi til i en kreativ næringshage ved navn Kompus.Daglig leder:

Gunnar Grinaker

gunnar(at)ostafjelske.no

tlf: +47 920 92 100
 
Prosjektleder:

Christin Bastiansen

christin(at)ostafjelske.no

tlf: +47 915 36 333

Østafjelske kompetanssenter for musikk
Grønland 57
3045 Drammen
post(at)ostafjelske.no