Menu

logo White

Kurs i beredskap og krisehåndtering

Sikkerhetskurs
Hva hvis noe alvorlig skulle inntreffe på ditt arrangement? Har dere prosedyrer for å ivereta sikkerheten? Hvordan skal vi planlegge for og håndtere alvorlige hendelser?

Les mer her